No Topic

September 8 , 2005
วันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวมากินตอนเที่ยง แต่ เจ กับมิ้งทำมา แต่ ไม่ได้หุงข้าวมา เลยไม่มีข้าวกิน กัน
เลยต้องไปขอข้าวเปล่า ร้าน Amul มา

วันนี้ไปตอนเช้าก็เจอปัญหานึงเลยคือ PictureBox Control ใน .NET Compact Framework ไม่มี Event "OnClick()"
ทำให้ไม่สามารถคลิกที่รูปเพื่อให้ทำงานต่างๆได้ซึ่งตรงนี้ใน MSDN ได้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่า "Not Support"

แต่ถึงอย่างนั้นจริงๆแล้วเราสามารถ implement ได้โดยการสร้าง Event ให้กับ control นั้นเอง สร้าง event "MouseDown"
ให้กับ PictureBox นั้น

ความจริงมันก็ไม่ยากเลย แค่เพียงแต่ เราพยายามค้นหาวิธีมันเท่านั้น "มันอยู่ที่ใจ" You are What you think.

วันนี้กลับมาเร็วหน่อย บอมกลับมาพร้อมกันด้วย
อาหารเย็นวันนี้คือ ลาบไก่(หรือเปล่า) กับ แกงจืด….

One Response

  1. The Only Debzar September 12, 2005

Leave a Reply