นำเสนอโดย Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Gerald Quirchmayr

จาก คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

วันพุทธที่ 12 กรกฏาคม 2560

เวลา 09.00 – 12.00 ณ. ห้องประชุม 613 ชั้น อาคาร 30 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กำหนดการ (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

วันพุทธที่ 12 กรกฏาคม 2560
08:30 น. – 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.30.00 น. เปิดงาน แนะนำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
09.30 น. – 10.30 น.    บรรยายหัวข้อ Resilience for Information Systemsโดย ศาตราจารย์ Gerald Quirchmayr
10.30 น. – 10.45 น.    อาหารว่าง
10.45 น. –  12.00 น.    นำเสนองานวิจัย พูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็น เกี่ยวกับงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12.00 น                   รับประทานอาหารกลางวัน

สนใจเข้าร่วม (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สามารถลงทะเบียนที่แบบฟอร์มท้ายหน้านี้

เพื่อสำรองที่นั่ง ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11  กรกฏาคม 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ดร.ชาญศักดิ์ ศรีสวัสดิ์สกุล โทร 6519 หรือ

Charnsak.s@ubru.ac.th 


บทคัดย่อ 

ความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาพของระบบสารสนเทศนั้นนับเป็นสิ่งที่ท้าทายวงการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราให้ความสนใจไปในเรื่องการโจมตีของแฮกเกอร์ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างมาก แต่กลับยังไม่ประเมินภัยอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติค่อนข้างต่ำ การภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุรุนแรงที่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศทั่วโลกในทศวรรษที่ผ่านมา ในเวลาเดียวกันภัยคุกคามจากภัยคุกคามถาวรขั้นสูงยังคงเพิ่มขึ้น

การพูดคุยครั้งนี้จึงกล่าวถึงภัยคุกคามหลักๆ ที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที รวมไปถึงความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและความความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะครอบคลุมถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและนำเสนอแนวทางเลือกในการจัดการเหตุการณ์เหล่านั้น และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ

Abstract

The resilience of information systems is turning into a continuously increasing challenge. While hacker attacks on IT infrastructures are in the focus of attention the danger posed by natural disasters is still underestimated. Rapid changes in climate and environmental conditions have been the cause of severe infrastructure disruptions across the world in the past decade. At the same time the threat from advanced persistent threats keeps growing.

This talk therefore addresses major threats to IT infrastructures, disaster preparedness and resilience for IT systems. It tries to cover the arising issues and presents selected approaches to incident handling disaster, crisis management and business continuity.


ประวัติวิทยากร

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Gerald Quirchmayr

หัวหน้าหน่วยวิจัย Multimedia Information System

สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยได้รับปริญญาทั้งสองแห่งจากมหาวิทยาลัย Johannes Kepler, Linz, Austria

มีผลทางตีพิมพ์ด้านที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 150 เรื่อง มีหลากหลายหัวข้อในศาสตร์คอมพิวเตอร์และเขียนหนังสืออีกหลายเล่ม เคยทำการสอนมาแล้วหลายแห่งเช่น มหาวิทยาลัยฮัมเบิร์ก ประเทเยอรมัน มหาวิทยาลัยลิยซ์ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านเอกสารวิชาการ ในงาประชุมวิชาการและวารสารวิชาการระดับโลกหลายเล่ม  งานวิจัยส่วนใหญ่จะอยู่ในเรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ และรัฐบาล รวมไปถึงการใช้งานแอพพลิเคชัน ความปลอดภัยของข้อมูล และอื่นๆ

The Speaker

Gerald Quirchmayr holds doctors degrees in computer science and law from Johannes Kepler University in Linz (Austria) and currently is Professor in the  Multimedia Systems Research Group of the Faculty of Computer Science at the University of Vienna.

In 2001/2002 he held a Chair in Computer and Information Systems at the University of South Australia. He first joined the University of Vienna in 1993 from the Institute of Computer Science at Johannes Kepler University in Linz (Austria) where he had previously been teaching.

In 1989/1990 he taught at the University of Hamburg (Germany). His wide international experience ranges from the participation in international teaching and research projects, very often UN- and EU-based, several research stays at universities and research centres in the US, Asia and EU Member States to extensive teaching in EU staff exchange programs in the United Kingdom, Sweden, Finland, Germany, Spain, and Greece, as well as teaching stays in the Czech Republic and Poland. International teaching and specialist missions include UN-coordinated activities in Egypt, Russia and the Republic of Korea.

He has served as a member of program committees of many international conferences, chaired several of them, has contributed as reviewer to scientific journals and has also served on editorial boards. He is a member of the Austrian and German computer societies and a member of IFIP working groups. For his contributions to the international IT community he was received the IFIP Silver Core Award in 1995.

His major research focus is on information systems in business and government with a special interest in security, applications, formal representations of decision making and legal issues. His publication record comprises approximately 150 peer reviewed papers plus several edited books and conference proceedings as well as nationally and internationally published project reports.

In July 2002 he was appointed as Adjunct Professor at the School of Computer and Information Science of the University of South Australia. From January 2005 until January December 2010 he headed the Department of Distributed and Multimedia Systems, Faculty of Computer Science, at the University of Vienna and served as Vice Dean of the Faculty of Computer Science from October 2008 until October 2010. Since January 2011 he serves as deputy head of the Multimedia Systems Research Group group. In 2011 he was appointed as Deputy Director of the Doctoral Studies Programme Natural and Technical Sciences, served as the programs Director from October 2014 until October 2016 and since then again as Deputy Director.