I am not cool enough to use mac

โฆษณาจาก Microsoft ครับ เนื้อเรื่องคือ เขาให้ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อ Lauren หาซื้อโน้ตบุคที่ราคาต่ำกว่า 1000 ดอลล่า

ในนั้นจะเห็นว่าเธอเดินเข้าร้าน MAC แล้วเดินออกมาสุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อเพราะมันแพงไม่มีต่ำว่าพันเหรียญเลย

Leave a Reply