Commitment

image: http://www.merriam-webster.com/dictionary/commitment

จำได้ว่า ผมรู้จัก คำ คำนี้ ตั้งแต่ ประมาณ ปี 2005 โดยรู้จัก จาก New Employee Orientation ที่ Intel ประเทศ อินเดีย โดยตอนนั้นได้ไปฝึกงาน เป็นเวลา 1 ปี

ผู้สอนในตอนนั้น เน้นย้ำ อย่างยิ่งยวด ว่า Commitment สำคัญที่สุด ถ้าจะให้อธิบายความหมายของคำว่า Commitment แบบง่ายๆเลย คือ “รักษาคำพูด” แต่จริงๆ คำว่า Commitment มันมีความหมายมากกว่านั้น ไม่ใช่แค่ การ Keep Promise

ถ้าจะแปลให้โดนจริงๆ ก็น่าจะตรงกับ ภาษาไทยที่ว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” ถึงจะเป็นจะตาย ก็ต้อง ทำตามที่พูดเอาไว้ให้ได้

ออกจะดูแรง ไปแต่ก็เป็นเรื่องจริง ที่บริษัทระดับโลก เค้าใช้ทำงานกันมานาน ไม่น่าแปลกใจเลยที่เค้าไปไกลกว่าเราเยอะมาก

บางคน อาจจะแย้งว่า อ้าว ถ้านัดแล้วทำไม่ได้เนื่องจาก เหตุสุดวิสัยล่ะ?

Commitment ที่ว่า ไม่ได้โหดร้าย ขนาดที่จะต้องพูดแล้วต้องทำให้ได้ ถึงขั้นนั้น ถ้าเราไม่สามารถทำงานได้ตามกำหนด หรือ เกิด เหตุ สุดวิสัยขึ้น คนที่ มี Commitment นั้น จะทำการแจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างรวดเร็วที่สุด

การแจ้งให้คนอื่นรู้ล่วงหน้า เป็นการให้เกียรติ ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เป็นการทำให้อีกฝ่ายไม่เสียเวลา รอโดยเปล่าประโยชน์ หรือหากเป็นแผนงานใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ก็จะได้หาทาง แก้ไขได้ทันท่วงที

เพราะฉนั้น เรามารักษา Commitment ของเรากันเถอะ…

มันดูไม่เป็นมืออาชีพ จริงๆ ถ้าทำไม่ได้

Leave a Reply