คมประจำวันที่ 03/05/12

I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. //Michael Jordan

อยู่คนเดียวจงระวังความคิด
อยู่กับมิตรจงระวังวาจา
อยู่กับมารดาบิดาจงระวังการปฏิบัติตน

ถ้าคิดไม่ระวังจะกลายเป็นคิดฟุ้งซ่าน
ถ้าพูดไม่ระวังมิตรจะเข้าใจผิด
ถ้าปฏิบัติไม่ดีต่อมารดาบิดาจะเป็นการสร้างบาปให้ตนเอง

Leave a Reply