บนเพดานจะมีตำแหน่งว่ามีอะไรสำคัญอยู่ตรงหน้าต่างเราบ้าง

บนเพดานจะมีตำแหน่งว่ามีอะไรสำคัญอยู่ตรงหน้าต่างเราบ้าง

บนเพดานจะมีตำแหน่งว่ามีอะไรสำคัญอยู่ตรงหน้าต่างเราบ้าง