นักศึกษาปริญญาเอก…

  • ดูเหมือนว่าง แต่ไม่ว่างนะครับ ที่เห็นว่างๆ คิดถึงงานวิจัยตลอด ไปเที่ยวก็คิด กินข้าวก็คิด ทำอะไรอยู่ก็คิดตลอด 
  • ความกดดันสูงแบบ 360 องศา ทั้งจากตนเอง อาจารย์ คนรอบข้าง
  • เหมือนจะเรียนคนเดียว แต่ไม่ได้เรียนคนเดียว… ต้องเพิ่งพาบุคคลรอบข้าง