เรื่องแปลกอีกแล้ว…จลาจลเพราะดาราเสียชีวิต

วันนี้ตอนบ่ายกำลังสลึมสลือเพราะง่วงนอนก็ได้รับอีเมล์ฉบับหนึ่งมาดังนี้

Hi All,

The legendary actor of Kannada movies Dr. Rajkumar is no more. Please don’t stay back late at work, as riots are suspected. Reach back home as early as possible and stay indoors.

ผมอ่านครั้งแรกก็จับใจความได้ว่ามีนักแสดง Kannada(ชื่อเผ่าพื้นเมือง) เสียชีวิตลง อย่าอยู่ทำงานดึกเพราะคาดว่าจะเกิดจลาจล กลับบ้านแล้วอยู่แต่ที่บ้านเถอะ…

งงสิครับ ดาราเสียชีวิตทำไมมีการประท้วงเกิดขึ้น หลังจากเปิด Dictionary จนแน่ใจแล้วว่าแปลไม่ผิดก็ยิ่งสงสัยมากขึ้น จนกระทั่งทนไม่ไหวต้องปรึกษา ภวิธิราอีกเช่นเคย

Charnsak [3:37 PM]:

Hi Pavity

Pavithira [3:38 PM]:

hey

Pavithira [3:38 PM]:

tell me

Pavithira [3:38 PM]:

u want to know who dr. rajkumar is?


, Charnsak [3:38 PM]:

Pavithira [3:47 PM]:

 How could you know that?
Pavithira [3:39 PM]:
he is an old kanada actor..
 , Charnsak [3:39 PM]:
I want to know why the actor die. people are riot
Pavithira [3:39 PM]:
who was cvery famous
 , Charnsak [3:39 PM]:
Why people have to riot?
Pavithira [3:39 PM]:
because he has many fans.. thats why..
 , Charnsak [3:40 PM]:
I don’t understand.
 , Charnsak [3:40 PM]:
What kind of the riot?
 , Charnsak [3:40 PM]:
What are people need for riot?
Pavithira [3:41 PM]:
usualy when soem famous actor dies people riot..
Pavithira [3:41 PM]:
makes no sense.. but that is how it is..
 , Charnsak [3:42 PM]:
 
 , Charnsak [3:42 PM]:
How people riot?
 , Charnsak [3:42 PM]:
I mean How do they act?
Pavithira [3:43 PM]:
they usually have some protest.. like a march
Pavithira [3:43 PM]:
they will want all shops to be closed and stuff like that..
Pavithira [3:43 PM]:
nothing serious
 , Charnsak [3:44 PM]:
How long for this situation?
 , Charnsak [3:44 PM]:
1 day?
Pavithira [3:44 PM]:
today and mayeb tomo
Pavithira [3:44 PM]:
thats it..
 , Charnsak [3:44 PM]:
 tomorrow
Pavithira [3:44 PM]:
it wotn be as bad as u imgaine
Pavithira [3:44 PM]:
u can wokr normally tomo
 , Charnsak [3:44 PM]:
I have a plan  out to lunch with my friends
Pavithira [3:45 PM]:
just dont go out late.. that is all
Pavithira [3:45 PM]:
ya lunch is ok..
Pavithira [3:45 PM]:
dont go late.. the thing is , you might not get auto’s late..
 , Charnsak [3:45 PM]:
late? Did you mean at night?
Pavithira [3:45 PM]:
ya
 , Charnsak [3:45 PM]:
R u his fan too?
 , Charnsak [3:45 PM]:
dr. rajkumar
Pavithira [3:46 PM]:
i dont even know him..
Pavithira [3:46 PM]:
he is a kanada actor..
Pavithira [3:46 PM]:
i have heard of him because he was kidnapped and kept in tmail nadu 2 years back..
Pavithira [3:46 PM]:
thats all..
 , Charnsak [3:46 PM]:
Oh…
 , Charnsak [3:47 PM]:
Does everywhere in india do riot when actor die?


when they are really really famous..
Pavithira [3:47 PM]:
not always
Pavithira [3:47 PM]:
this guy must be more than 60 years old..
 , Charnsak [3:47 PM]:
ok…
 , Charnsak [3:48 PM]:
Thank for information!!!
Pavithira [3:48 PM]:
no problem

สรุปก็คือถ้ามีดาราเสียชีวิตจะเกิดการจลาจลขึ้นได้

3 Comments

  1. SHiro April 13, 2006
  2. γε∩ⓩ¨゚゚✿。 April 17, 2006
  3. The Only Debzar April 22, 2006

Leave a Reply