คิดเล่นๆ Archive

แบบทดสอบ เอนเีนียแกรมเพื่อคนหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ

Bill GATE go to Space!

กลัวลืมเหรียญบาทไทย

เห่อกล้องใหม่ Konica Minalta Dimage X50!

เพื่อน…ก็เหมือนดวงดาว มองเห็นเพียงบางเวลา แต่ไม่ได้หายไปไหน..

คำสอนของท่าน Dalai Lama ที่ได้กล่าวไว้สำหรับปี 2000

Delta Flyer

Easter Eggs : Freecell , MS Excel 97 ,MS World 97

Easter Eggs คืออะไร ?

Eng-Thai SLDictionary PPC